Home

"NEMA BOGA SEM MENE" "ZNAJUĆI OVO, KO SE USUĐUJE DA OBOŽAVA LAŽNE BOGOVE KURANA I BIBLIJE?"
-SOTONA
                                        
Hvala Sotoni

Gospodaru svjetova
Svemogućem Donositelju svjetla,Milostivom,

Gospodaru dana i noći!Zaštitaru Naših duša Samo Tebe obožavamo i samo od Tebe pomoć tražimo
Poznavaocu vidljivog i nevidljivog uputi nas na pravi put na put onih kojima si dao Svoje svijetlo i Svoje blagodati na put Bogova a ne na put onih koji su bez niti na put onih koji su zalutali

Hail Shaitan!
                     
                 


Users Online: 1


psyradio * fm - Small A1